Om KnivstaNet

KnivstaNet AB är ett bolag som bygger och driver stadsnät (fibernät) i Knivsta kommun. Basen i vårt fibernät byggdes 2011-2012 då vi fick uppdraget att koppla samman Knivsta kommuns verksamheter i ett fibernät, sedan dess har nätet fortsatt byggts ut och vi kopplar hela tiden in nya villor, bostadsrätter, hyresrätter, samfälligheter och företagslokaler. År 2013 fick vi även uppdraget att bygga ut bredband till Knivstabostäders fastighetsbestånd, samtliga deras lägenheter blev inkopplade till fibernätet under sommmaren 2014.

KnivstaNet ingår i Lidén Data Gruppen som äger och driver fibernät/stadsnät i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta och Tierps kommuner. Lidén Data Gruppen har funnits sedan 1982 och började bygga ut fibernät 1997. Vi är en stabil företagsgrupp som agerar långsiktigt och bygger kvalitativa fibernät för framtiden.

Dotterbolaget Lidero Network AB bedriver grossistverksamhet genom att leverera Internet­kapacitet och transmissionstjänster till andra nätägare/operatörer. Lidero äger och driver bla en av knutpunkterna för Internettrafiken i Sverige, SOL-IX. Lidero förfogar över fibernät i Mellansverige som är driftsatt med våglängdsutrustning, bla en ring runt Mälaren och en ring mellan Uppsala–Härnösand–Östersund–Borlänge–Örebro–Uppsala.

KnivstaNet AB
Organisationsnummer: 556909-1274
Säte: Skogsvägen 2, 749 41 Enköping
Telefon: 0171-42 00 00
Besöks-/postadress: Skogsvägen 2, 749 41 Enköping

Kundservice Privat
Telefon: 018-413 21 01
Vardagar 08:00-20:00
Helger 09:00-16:00

Kundservice Företag
Telefon: 018-413 21 02
Vardagar 08:00-20:00
Helger 09:00-16:00

Maila oss
noc@lidendata.com – Kundsupport, teknisk support, fakturafrågor m.m.