Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2023-11-27 09:00
Avslutades: 2023-11-27 14:00
Uppdatering 2023-11-23 07:24
Fastighetsägaren har meddelat att det kommer ske elarbeten i fastigheten under aviserat tidsfönster. Under arbetet kan det förekomma störningar tjänster.
Planerat:
Påbörjades: 2023-11-26 11:50
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2023-11-26 12:49
Just nu har vi en pågående driftstörning som påverkar våra tjänster på Apelsinvägen i Knivsta kommun.
Planerat:
Påbörjades: 2023-11-24 08:13
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2023-11-24 08:14
Pågående strömavbrott i området hos vattenfall. Avbrott påverkar samtliga av våra tjänster. Beräknad klartid för reparation är 24-NOV-2023 10:00. Inkoppling av kunderna i området görs stegvis.
Planerat:
Påbörjades: 2023-11-21 08:44
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2023-11-21 10:57
Arbetena beräknas vara klara mellan 14.00-15.00 idag, 2023-11-21
Uppdatering 2023-11-21 10:47
Pågående elarbeten i en fastighet som påverkar samtliga tjänster i området. Vi har ingen klartid på arbetet i nuläget.