Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Avslutades:2021-09-15 15:00
Påbörjades:2021-09-15 13:00
Planerat:
Uppdatering 2021-09-15 15:09
Arbetet är nu klart. Alla TV-kanaler ska fungera som vanligt igen. Kontakta kundtjänst om problem kvarstår.
Uppdatering 2021-09-15 11:33
Under dagen kommer vi utföra en del arbeten på vårt TV-nät. Det kan uppstå störningar på vissa TV-kanaler. Arbetet påbörjas kl. 13:00 och pågå under eftermiddagen.
Avslutades:2021-09-13 20:20
Påbörjades:2021-09-13 16:00
Planerat:
Uppdatering 2021-09-13 20:21
Samtliga tjänster ska nu vara återställda.
Uppdatering 2021-09-13 17:53
Tekniker har lokaliserat en fiberskada och har påbörjat reparationsarbete. TV-tjänster har kopplats om och är återställda i Grillby och Hacksta. Skolsta beräknas komma igång under kvällen.
Uppdatering 2021-09-13 16:15
Vi har för närvarande en störning som påverkar våra tjänster i Skolsta samt leveransen av TV i Grillby och Hacksta. Tekniker felsöker.