Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Påbörjat:2020-09-25 17:10
Planerat:
Klart senast:Okänt
Uppdatering 2020-09-25 18:39
Avbrottet är orsakat av ett elarbete. Tjänsterna ska nu vara igång igen. Det kan fortfarande förekomma någon störning under arbetet.
Uppdatering 2020-09-25 18:03
Vi har för närvarande en störning som påverkar våra kunder på Margaretavägen i Knivsta. Tekniker felsöker.
Påbörjat:2020-09-22 09:00
Planerat:
Klart senast:Okänt
Uppdatering 2020-09-22 09:14
Vi har för närvarande en störning orsakad av ett strömavbrott som påverkar en del kunder i Tierp. Planerad klartid från elleverantören är kl 11:00 idag.
Påbörjat:2020-09-22 08:00
Planerat:
Klart senast:2020-09-22 16:00
Uppdatering 2020-09-22 07:58
Arbete med reparation av skadad fiberkabel i Simtuna. arbetet kan komma innebära avbrott på våra tjänster för vissa i och kring Simtuna.

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Påbörjades:2020-09-30 06:00
Planerat:
Avslutades:2020-09-30 08:00
Uppdatering 2020-09-30 08:15
Störningen är åtgärdad sedan kl 8, om ni fortfarande saknar internet, vänligen ring vår kundtjänst.
Uppdatering 2020-09-30 06:57
På grund av följdproblem efter strömavbrott har vi just nu en driftstörning i delar av Irsta. Tekniker arbetar med åtgärd.
Påbörjades:2020-09-22 09:35
Planerat:
Avslutades:2020-09-22 10:15
Uppdatering 2020-09-22 10:38
Störningen åtgärdades kl. 10:15
Uppdatering 2020-09-22 09:56
Vi har just nu en driftstörning som påverkar Kungsgatan 41-63. Tekniker felsöker.
Påbörjades:2020-09-17 13:00
Planerat:
Avslutades:2020-09-17 17:00
Uppdatering 2020-09-11 08:52
Vattenfall kommer att utföra elarbete under eftermiddagen vilket kommer att påverka internetleveransen i Boglösa Klarbo med omnejd. Detta arbete kommer inte att påverka TV-leveransen. Vi beklagar de olägenheter detta medför.
Påbörjades:2020-09-16 19:20
Planerat:
Avslutades:Okänt
Uppdatering 2020-09-16 19:52
Störningen kan även påverka leveransen av internet omkring Hummelsta.
Uppdatering 2020-09-16 19:38
Strömmen är beräknad vara tillbaka till 21:30.
Uppdatering 2020-09-16 19:32
Vi har för närvarande en störning orsakad av ett strömavbrott som påverkar leveransen av Tv omkring Bjuggsta utanför Västerås.
Påbörjades:2020-09-14 11:00
Planerat:
Avslutades:Okänt
Uppdatering 2020-09-14 13:20
Störningen berodde på ett strömavbrott som nu ska vara löst. Samtliga tjänster ska fungera igen. Kontakta vår kundtjänst om problem kvarstår.
Uppdatering 2020-09-14 12:24
Vi har just nu en driftstörning som påverkar en del kunder i Bålsta. Tekniker felsöker.
Påbörjades:2020-09-14 09:25
Planerat:
Avslutades:Okänt
Uppdatering 2020-09-14 10:01
Störningen är orsakad av ett strömavbrott som är beräknat klart till kl 12:00.
Uppdatering 2020-09-14 09:58
Det är just nu en störning som påverkar våra kunder kring Horrsta, Heby. Tekniker felsöker.