Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades:2021-11-29 02:00
Avslutades:Okänt
Uppdatering 2021-11-29 08:01
Störningen är nu åtgärdad.
Uppdatering 2021-11-29 06:03
Vi har en störning som påverkar våra internettjänster på Disas väg i Irsta. Tekniker felsöker.